Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków | Zbiorniki | Montaż | Pomorskie

Dofinansowania z NFOŚiGW

Jako niezależny dystrybutor pomagamy gminom w uruchomieniu programów dofinansowania zakupu i instalacji Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.
Jeśli w Twojej gminie nie ma jeszcze programu dofinansowania POŚ z NFOŚiGW skontaktuj się z nami, zwrócimy się do Rady Gminy z propozycją pomocy w w/w działaniach.

Usługi serwisowe


Serwis EKO-Oczyszczalnia oferuje usługi związane z konserwacją, ewentualnymi naprawami systemów oczyszczania oraz konsultacji technicznych w szczególności dot, eksploatacji zainstalowanych urządzeń.

Wysoka jakość, 10 lat gwarancji!

Pytaj o najlepsze rozwiązania. Wiele z oferowanych przez nas urządzeń spełnia normę EN 12566-3:2005+A1:2009 oraz obejmuje 10 lat gwarancji. Gwarancja jest ważna jeśli prawidłowo zostanie przeprowadzona instalacja (niekiedy wymogiem jest odpowiedni certyfikat instalatora) oraz spełniane są warunki prawidłowej eksploatacji. Przy systemach drenażowych niezwykle ważna jest analiza gleby, która warunkuje dobór odpowiednich rozwiązań.